ID bài viết: 000074943 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 04/06/2019

Tại sao cấu hình Active Serial (AS) không thành công với Cypress® flash S25FSxxxS trong Intel® Arria® 10 thiết bị và Intel® Cyclone® 10 GX?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn sẽ thấy lỗi cấu hình AS khi thanh ghi cấu hình flash Cypress® không được đặt chính xác hoặc khi tệp lập trình không được tạo chính xác.

  Độ phân giải

  Đối với cấu hình AS với Cypress® flash S25FSxxxS, thanh ghi cấu hình flash (CR2NV/CR2V) phải được đặt thành các mục sau trước khi bắt đầu cấu hình:
  0x8A (lược đồ ASx1, địa chỉ 4 byte, chu kỳ đồng hồ giả 10)
  Hoặc
  0xC8 (lược đồ ASx4, địa chỉ 4 byte, chu kỳ đồng hồ giả 8)

  Thanh ghi cấu hình flash có thể được cấu hình bằng bộ xử lý bên ngoài hoặc máy chủ khác.
  Trong khi đó, tệp đối tượng lập trình (.pof) hoặc Dữ liệu lập trình thô(.rpd) nên được tạo với tùy chọn 'bật kiểm tra EPCS/EPCQ ID'.

  Để biết thông tin chi tiết về cấu hình flash Cypress, hãy tham khảo bảng dữ liệu flash Cypress® (ví dụ: S25FS512S)

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.