ID bài viết: 000074691 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/08/2017

Tại sao tôi quan sát một số chân I/O được điều hướng đến LOW (GND) trong quá trình lập trình tệp POF cho Intel® MAX® 10?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Trong quá trình lập trình tệp .pof trên thiết bị Intel® MAX® 10, lập trình phần mềm Intel® Quartus® Prime đầu tiên sẽ định cấu hình Intel MAX 10 FPGA CRAM với hình ảnh .sof được biên dịch sẵn để hỗ trợ truyền dữ liệu trong quá trình lập trình flash. Hình ảnh .sof biên dịch trước này giúp cải thiện thời gian lập trình tệp .pof tổng thể. Thiết bị Intel MAX 10 ở chế độ người dùng trong quá trình lập trình tệp .pof và tất cả các trạng thái và cài đặt chân I/O được xác định bởi hình ảnh .sof biên dịch trước. Tuy nhiên, hình ảnh .sof biên dịch trước cho một số Intel MAX 10 thiết bị có cài đặt chân I/O không tương thích so với pinout gói phần cứng thực tế. Do đó, một số Intel MAX 10 chân I/O bị vô tình chuyển sang GND trong quá trình lập trình tệp .pof. Các trạng thái chân I/O chính xác phải được ghi ba trong quá trình lập trình tệp .pof cho Intel MAX 10.

  Các thiết bị Intel MAX 10 bị ảnh hưởng như sau khi sử dụng lập trình phần mềm Intel Quartus Prime trước phiên bản 17.0:

  • Tất cả các thiết bị 10M40D*F672, 10M08D*U324, 10M08S*E144, 10M04D*U324, 10M04S*U169, 10M04S*E144, 10M02S*U169 và 10M02S*E144.
  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro phiên bản 17.0.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.