ID bài viết: 000074216 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 21/10/2011

Trong giao diện bộ thu phát Phụ thuộc Công nghệ tiên tiến nối tiếp (SATA) chỉ được tạo ra bởi Trình quản lý trình cắm PHY MegaWizard tùy chỉnh cho Stratix V, đầu ra từ cổng tx_serial_data không xác định

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Trong phần đính kèm công nghệ tiên tiến nối tiếp chỉ Tx (SATA) giao diện bộ thu phát được tạo ra bởi Trình cắm PHY MegaWizard tùy chỉnh Trình quản lý, đầu ra tx_serial_data từ một cổng không xác định vì trình điều tx_forcelecidle khiển bị thiếu.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® V

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.