ID bài viết: 000074004 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 04/07/2016

Tại sao flashsm_reset được báo cáo là đồng hồ không bị hạn chế trong IP PFL?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • Trình điều khiển Phần mềm song song thụ động nhanh MicroBlaster™
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do hạn chế trong phần mềm Intel® Quartus® Prime, bạn có thể thấy flashsm_reset báo cáo là đồng hồ không bị hạn chế. Điều này xảy ra khi bạn khởi tạo IP bộ nạp flash song song (PFL) trong thiết bị Intel® MAX® 10.

  Độ phân giải

  flashsm_reset không phải là đồng hồ, vì vậy có thể an toàn khi bỏ qua cảnh báo này.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.