ID bài viết: 000073942 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 26/03/2019

Lỗi nội bộ: Lỗi ECC trong khi khởi động SoC từ flash NAND trong Intel® Arria®10 SoC

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Lỗi này xuất hiện khi sử dụng công quartus_hps trình flash. Trong trường hợp thiết bị flash có các lĩnh vực tồi tệ, bộ xử lý quartus_hps sẽ không thể xử lý các lĩnh vực tồi tệ này. Trình điều quartus_hps sao chép các tập tin nhưng một số tệp có thể bị hỏng. Điều này cung cấp các lỗi sau:

  jiffs2: mtd->read, 0x.. Byte từ 0x...... lỗi ECC trả lại

  Độ phân giải

  Để khắc phục lỗi này, hãy sử dụng trình gỡ lỗi DS-5 và U-Boot để lập trình flash trên bo mạch Intel® Arria® 10 FPGA này.

  Nhấp vào đây để có được quy trình chính xác cho thiết bị flash của chương trình thông qua các cách thay thế.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.