Dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho các sản phẩm Intel® NUC đã chuyển sang ASUS kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000097279

17/01/2024

Thông tin chung:

Hỗ trợ Kỹ thuật và Bảo hành cho các Hệ thống NUC 7 thông qua NUC 13 của Intel đã chuyển sang ASUS kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024. Tất cả các hỗ trợ sản phẩm khác vẫn thuộc về Intel. Vui lòng truy cập Phòng tin tức Intel để biết thêm chi tiết.

Hỗ trợ kỹ thuật:

Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, tất cả phần mềm, chương trình cơ sở, hỗ trợ BIOS và tư vấn bảo mật sẽ được hỗ trợ thông qua ASUS.

Hỗ trợ bảo hành:

ASUS sẽ xử lý tất cả các trường hợp bảo hành mới kể từ ngày 16/1/2024. Theo quyết định của mình, Intel có thể tiếp tục quản lý các trường hợp bảo hành đã mở trước ngày 16 tháng 1 năm 2024. Hỗ trợ của Intel sẽ không kéo dài quá ngày 30 tháng 1 năm 2024.
Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của ASUS nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các sản phẩm được chuyển đổi.

Thông tin liên hệ của ASUS:

Thông tin liên hệ cho ASUS bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2024:

  • Liên hệ kinh doanh ASUS NUC: https://www.connect.asus.com/NUC_Contact_Sales
  • Trang web hỗ trợ chính thức của ASUS: https://www.asus.com/support
  • Số đường dây nóng khu vực: https://www.asus.com/support/nuc_service
  • Hỗ trợ &; dịch vụ trực tuyến: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform

Thay đổi Hỗ trợ Chuyển tiếp:

  • Chương trình LIên minh Đối tác Intel sẽ không tiếp tục thông qua quá trình chuyển đổi ASUS.
    • Tất cả AWR (Hỗ trợ Bảo hành Nâng cao) cho NUC sẽ ngừng theo ASUS bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, nhưng ASUS có thể cung cấp các lợi ích tương đương. Vui lòng liên hệ với ASUS để biết thêm thông tin.
  • Bất kỳ NUC nào do ASUS bán sẽ được hỗ trợ bảo hành có giới hạn 3 năm bao gồm tất cả phần cứng đi kèm trong hộp
Chủ đề liên quan
Thư của khách hàng (PDF)
Câu hỏi thường gặp (PDF)