Cách cung cấp phản hồi cho các trang web hỗ trợ của Intel

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000095879

30/08/2023

Phản hồi rất quan trọng đối với Intel. Hãy cho chúng tôi biết về bất kỳ mối quan ngại nào của bạn với trang web của Intel.

  1. Đăng nhập và tạo yêu cầu dịch vụ thông qua Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến của chúng tôi.
  2. Nhập URL đầy đủ của trang liên quan vào trường Mô tả sự cố của bạn.
    Ví dụ: https://www.intel.com/content/www/vn/vi/support/contact-intel.html
  3. Gửi yêu cầu.

Nếu bạn cần hỗ trợ về sản phẩm Intel® của mình, hãy truy cập trang Hỗ trợ Sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng để trả lời câu hỏi của bạn. Tên và địa chỉ e-mail của bạn không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ chỉ nhận được email từ Intel Corporation liên quan đến yêu cầu này. Tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư Trực tuyến của Intel để được giải thích thêm.