Câu hỏi thường gặp về Chương trình Gia hạn Bảo hành cho Intel® NUC

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000093318

12/04/2023

Nhấp vào chủ đề để biết thêm chi tiết:

Làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ?

Gửi thông tin chi tiết của yêu cầu đến: warrantyadmin@intel.com

Có thể mua gia hạn bảo hành (EW) ở đâu?

Chỉ có thể nhận được Dịch vụ Gia hạn bảo hành khi sản phẩm được mua từ Nhà phân phối.

Khi nào gia hạn bảo hành (EW) có thể được mua?

Các dịch vụ gia hạn bảo hành phải được mua trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua một sản phẩm tương thích.

Những sản phẩm nào được tham gia chương trình?

Truy cập Mã đặt hàng bảo hành mở rộng và các sản phẩm đủ điều kiện cho Trang Gia hạn Bảo hành của Intel® NUC .

Những sản liệu nào không được tham gia chương trình?

Bất kỳ thiết bị ngoại vi nào không đi kèm với bộ hoặc bo mạch Intel® NUC ban đầu, chẳng hạn như:

  • Bộ nhớ
  • Thẻ bổ trợ
  • Nắp mở rộng
  • Hệ điều hành
Phần cứng được thay thế bằng chương trình EW như thế nào?

Liên hệ nơi mua để chẩn đoán vấn đề. Nếu nơi mua xác định độ phân giải sẽ yêu cầu thay thế một bộ phận từ Intel, nơi mua sẽ liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng (ICS) của Intel. ICS sẽ làm việc với nơi mua để chẩn đoán và xác minh tư cách đủ điều kiện tham gia bảo hành mở rộng và nếu Intel NUC được bảo hành, Intel có thể gửi một bộ phận thay thế.

Giá hiện tại là bao nhiêu?

Liên hệ với người bán lại của bạn để biết giá cả.

Gia hạn bảo hành (EW) có được cung cấp ở tất cả các địa điểm địa lý không?

EW có sẵn ở bất kỳ đâu có cung cấp bảo hành tiêu chuẩn Intel thông qua các nhà phân phối đủ điều kiện. Các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của từng quốc gia sẽ được áp dụng.

EW hợp lệ trong bao lâu?

Gia hạn 1 hoặc 2 năm cho bảo hành 3 năm cơ sở.

Làm thế nào để xác minh phạm vi bảo hành?

Intel xác minh phạm vi bảo hành bằng cách sử dụng số sê-ri và số SA từ Khung Intel NUC hoặc bo mạch chủ.

Thông tin cần thiết để xác định Intel® NUC của bạn khi yêu cầu hỗ trợ bảo hành

Các sản phẩm được thay thế bởi Intel có giống sản phẩm gốc khi mua sản phẩm không?

Theo ghi chú trong tài liệu bảo hành Intel NUC, Intel NUC có thể được sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả, nhưng việc thay thế sẽ là cùng mã sản phẩm.

EW có thể được chuyển sang Intel NUC mới không?

Bảo hành không được chuyển nhượng.

Nếu sản phẩm được trả lại và đã thanh toán hoặc hoàn tiền, EW tương ứng có được thanh toán hay hoàn lại không?

Nhà phân phối và người bán lại quản lý các khoản tín dụng của khách hàng. Nếu sản phẩm và EW đủ điều kiện để được thanh toán, nhà phân phối sẽ cung cấp một khoản tín dụng cho cả sản phẩm và EW.

Nếu sản phẩm được trả lại để thay thế theo bảo hành tiêu chuẩn, việc thay thế sản phẩm đó có ảnh hưởng đến EW không?

Số sê-ri của sản phẩm thay thế được chuyển sang sản phẩm mới và kế thừa ngày đủ điều kiện tham gia EW và bảo hành tiêu chuẩn.

Sau khi mua EW, tôi có thể đăng ký Mã Kích hoạt của mình ở đâu?

Một email sẽ được gửi kèm theo hướng dẫn về cách truy cập trung tâm Quyền lợi Intel và đăng ký Mã Kích hoạt của bạn. Số sê-ri và số SA của Intel NUC sẽ là cần thiết để kích hoạt gia hạn bảo hành.

Lưu ý Trong khi đăng ký số sê-ri, bạn nhận được lỗi: khóa kích hoạt không hợp lệ cho số sê-ri phần cứng này được cung cấp hoặc nếu có sự cố khác, hãy liên hệ: warrantyadmin@intel.com

Chủ đề liên quan
Thông tin chi tiết về Thông tin Bảo hành Mở rộng Intel® NUC
Làm cách nào để gửi yêu cầu Hỗ trợ bảo hành mở rộng cho các Sản phẩm Intel® NUC
Thông tin Bảo hành cho các Sản phẩm Intel® NUC