Thông tin về Cách Tái Chế Phần Cứng Intel® Đúng Cách

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000091522

10/05/2024

Thông tin về cách tái chế thiết bị điện tử đúng cách ở nước bạn.

Bảng dưới đây liệt kê các vị trí mà thiết bị điện tử có thể được tái chế đúng cách.

Chương trình tái chế Hoa Kỳ: Chương trình tái chế Intel® NUC và Compute Stick Hoa Kỳ.

Không thấy quốc gia của bạn trong danh sách? Intel đang nỗ lực mở rộng các lựa chọn tái chế sang nhiều quốc gia hơn. Kiểm tra lại sớm!

Quốc gia

(chọn quốc gia cho liên kết)

Loại cơ sở
Úc Trả khách
Áo
Bỉ
Bosna &; Hercegovina
Canada
Croatia
Síp
Cộng hòa Séc
Đan mạch
Estonia
Finland
Pháp
Đức
Hy lạp
Iceland
Ấn độ Đón
Ấn độ Trả khách
Ireland Trả khách
Ý
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Malta
Hà lan
New Zealand
Nigeria
Na uy
Ba lan
Romania
Slovakia
Slovenia
Tây ban nha
Tây ban nha
Thuỵ điển
Thụy sĩ
Vương
Nền tảng tái chế châu Âu
Vương
Tái chế nhiều hơn
Hoa Kỳ

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn tái sử dụng và tái chế các cơ sở trên các vật liệu và linh kiện có trong máy tính mini và máy tính mini Intel® NUC Essential Intel® NUC Pro