ID bài viết: 000091187 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 10/05/2023

Cách xác nhận tính năng Intel® Rapid Storage Technology/Intel® Optane™ đang được sử dụng trong hệ thống của tôi

Môi Trường

Windows 11, 64-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các phương pháp để xác định Intel® RST quản lý RAID hoặc ổ đĩa bộ nhớ Intel® Optane™ trong hệ thống.

Mô tả
  • Đã mua một hệ thống mới và cần biết liệu hệ thống lưu trữ có được quản lý bởi Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) cho raid hoặc bộ Intel® Optane™ bộ nhớ hay không.
  • Cần biết liệu ứng dụng Quản lý Bộ Intel® Optane™ Lưu trữ và Bộ nhớ có thể được gỡ cài đặt không.
Độ phân giải

Để xác định xem Intel® RST quản lý ổ đĩa RAID hoặc ổ đĩa bộ nhớ Intel® Optane™ trong hệ thống hay không, hãy kiểm tra Trình quản lý thiết bị bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn Phím Windows + X.
  2. Sau khi menu đã bật, nhấn phím M để mở Trình quản lý thiết bị.
  3. Nhấp vào Ổ đĩa để mở rộng danh sách.
  4. Tham khảo các số liệu dưới đây. Nếu bạn thấy một kết quả tương tự như số liệu dưới đây, trình điều khiển Intel® RST mềm sẽ được sử dụng để quản lý ổ đĩa RAID hoặc bộ nhớ Intel® Optane™ cứng.
Hình 1Hình 2

Disc drives

storage volume, enabled for system acceleration

Đã bật ổ đĩa RAID 1 (kết hợp nhiều ổ đĩa giống một ổ đĩa).Một thiết Intel® Optane™ mềm đang hoạt động và kết hợp với một ổ lưu trữ khác để trông giống một ổ đĩa Intel® Optane.
Không thấy giống như trong các số liệu ở trên?
Nếu bạn Intel® RST hiện đang được sử dụng, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ cứng.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.