ID bài viết: 000091070 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 15/05/2023

Điều gì là Intel® NUC Pro Software Suite

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Intel® NUC Pro Software Suite một tiện ích đồng hồ bấm giờ và một tiện ích giám sát các ứng dụng không giám sát và cung cấp các dịch vụ màn hình dự phòng cho các ứng dụng biển báo kỹ thuật số.

Mô tả

Ưu đãi là gì Intel® NUC Pro Software Suite?

Độ phân giải

Hệ Intel® NUC Pro Software Suite gồm hai ứng dụng giúp khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có hệ thống cần phải hoạt động ổn định và ổn định trong thời gian dài. Công nghệ Intel® NUC Pro Software Suite hỗ trợ cả Windows® 10 và Ubuntu 20.04 LTS.

Các khả năng chính của công cụ bao gồm khả năng:

  • Chấm dứt và tái lập ứng dụng khi (các) ứng dụng được nhắm mục tiêu không phản hồi
  • Tắt hoặc khởi động lại Hệ điều hành một cách an toàn bất cứ khi nào nó phát hiện một ứng dụng mục tiêu bị lỗi x + lần, kể từ lần khởi động Windows cuối cùng, theo chỉ định của người dùng
  • Đăng nhập hoạt động giám sát ứng dụng vào một tệp nhật ký dễ truy cập
  • Cho phép người dùng kích hoạt bộ đồng hồ bấm giờ phần cứng để thực hiện đặt lại hệ thống cứng nếu vì bất kỳ lý do gì hệ thống (hoặc chính NPSS) trở nên không phản hồi
  • Tiếp nhận màn hình của NUC kết hợp nếu nó gặp sự cố hệ thống và cho phép NUC bị ảnh hưởng tiếp tục điều khiển màn hình khi một lần nữa được phát hiện ở trạng thái khỏe mạnh
  • Cấp cho người dùng tính năng chẩn đoán phần cứng chạy các cuộc gọi chẩn đoán giữa NUC và màn hình thông qua HDMI CEC, tận dụng các giao diện WMI do NUC ACPI BIOS tiếp xúc

Tải xuống Intel® NUC Pro Software Suite

Thông tin bổ sung

Các vấn đề đã biết

Trong quá trình cấu hình, phiên bản Linux của Intel® NUC Pro Software Suite có thể chuyển sang màn hình HDMI (HDMI-2) thứ 2 và có thể gây hiểu lầm rằng ứng dụng không hiển thị trong màn hình TV. Có giải pháp khắc phục; trước khi cấu hình, trong cài đặt Hiển thị Windows, thay đổi tùy chọn Đa màn hình thành Sao chép các màn hình này. Sau khi cấu hình hoàn tất thay đổi tùy chọn Đa màn hình trở lại Mở rộng các màn hình này.

Multiple displays

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 51 sản phẩm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.