Cách xác định ID sản phẩm và số sê-ri cho Thẻ đồ họa Intel® Arc™ A-Series

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000090979

21/02/2023

Nếu bạn cần xác định Thẻ đồ họa Intel® Arc™ A-Series của mình (để khắc phục sự cố, tìm trình điều khiển đồ họa chính xác, kiểm tra bảo hành của bạn, v.v.) hãy sử dụng thông tin bên dưới.

Mã QR

Tự mình quét mã QR ở phía sau thẻ đồ họa bằng thiết bị cá nhân mà bạn chọn. Quét mã QR sẽ cung cấp cùng thông tin trên điện thoại của bạn. Số sê-ri và ID sản phẩm cũng có trong mã QR.

Khi thực hiện yêu cầu bảo hành, hãy sử dụng mã QR gần PCIe như trong ảnh dưới đây để có được số sê-ri đầy đủ. Nó cũng có thể được tìm thấy trên bao bì hộp bắt đầu với "ADNF".

 

QR code

 

Tên sản phẩm, ID sản phẩm và số sê-ri sẽ là cần thiết nếu bạn muốn yêu cầu bảo hành. Nếu bạn có Thẻ thương hiệu Intel Arc do Intel thực hiện trực tiếp và muốn yêu cầu hỗ trợ bảo hành, bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang hỗ trợ của chúng tôi..

Đối với thẻ Arc được bán dưới dạng linh kiện trong các hệ thống được xây dựng sẵn hoặc thẻ Arc do nhà sản xuất đối tác thực hiện, bạn sẽ cần đến nhà sản xuất ban đầu hoặc nhà bán lẻ mà bạn đã mua hệ thống của mình từ để được hỗ trợ bảo hành.

Thêm thông tin liên quan đến chính sách bảo hành