ID bài viết: 000090607 Loại nội dung: Bảo trì & Hiệu năng Lần duyệt cuối: 09/12/2022

Cách cập nhật INTEL® NUC BIOS của bạn bằng menu nút nguồn

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để cập nhật BIOS Intel® NUC bằng cách sử dụng Nút Nguồn để vào menu khởi động

Mô tả

Không thể cập nhật BIOS bằng bất kỳ phương tiện nào khác.

Độ phân giải
Lưu ý

Tất cả các tệp cập nhật BIOS dành cho Intel® NUC đều có sẵn trên Trung tâm Tải xuống.

Cập nhật menu nút nguồn cho phép bạn cập nhật BIOS hệ thống trong quá trình khởi động và trước khi hệ điều hành hoạt động.

 1. Tải vềLưu BIOS phục hồi (. BIO) vào thiết bị USB. Ví dụ:

  Screenshot

 2. Cắm thiết bị USB vào cổng USB của Intel NUC khi thiết bị này được tắt (không ở chế độ Ngủ đông hoặc Chế độ ngủ).
 3. Nhấn và giữ các nút nguồn trong ba giây, sau đó nhả nút trước khi ghi đè lên 4 giây tắt máy. Menu nút nguồn hiển thị. (Các tùy chọn trên menu có thể khác nhau, tùy thuộc vào mẫu Intel NUC.)

  Power Button Menu displays

 4. Nhấn F7 để bắt đầu cập nhật BIOS.
 5. Đợi 2-5 phút để việc cập nhật hoàn thành.

  Screenshot

 6. Khi cập nhật BIOS hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại Windows

Sau khi cập nhật BIOS, Intel khuyến nghị các bước sau:

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Nhấn F9 để đặt các giá trị mặc định của BIOS.
 3. Tùy chỉnh các cài đặt BIOS theo ý muốn (tùy chọn).
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.