Hỗ trợ về Chương trình, Sản phẩm và Bảo hành Được cung cấp ở Trung Quốc Đại lục Có thể bị Ảnh hưởng Do Dịch COVID

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000090262

20/12/2022

Do tỷ lệ lây nhiễm dịch COVID ngày càng tăng, sản phẩm, chương trình và các dịch vụ hỗ trợ bảo hành của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến thời gian phản hồi yêu cầu hỗ trợ và/hoặc yêu cầu bảo hành chậm hơn.

Chúng tôi xin lỗi nếu điều này gây ra cho bạn bất kỳ sự bất tiện nào. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và sự hỗ trợ của Intel.