ID bài viết: 000090081 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 12/10/2022

Ray Tracing là gì và Nó hoạt động như thế nào với Intel® Arc™?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Mô tả các công nghệ Ray Tracing trên Intel® Arc™.

Mô tả

Ray Tracing là gì? Công nghệ này hoạt động với Intel Arc như® thế nào™?

Độ phân giải
Lưu ýNgay cả khi một trò chơi hiện hỗ trợ Ray-Tracing trên GPU của nhà sản xuất khác, nhà phát triển trò chơi vẫn sẽ cần thêm hỗ trợ cho tính năng này trên Intel® Arc™.

Truy tìm tia là một kỹ thuật kết xuất có thể tạo ra các hiệu ứng ánh sáng cực kỳ thực tế. Về cơ bản, một thuật toán có thể theo dõi đường dẫn của ánh sáng, và sau đó mô phỏng cách ánh sáng tương tác với các đối tượng ảo mà cuối cùng nó chạm vào thế giới do máy tính tạo ra.

Để người dùng Đồ họa Intel Arc có thể tận hưởng những lợi ích của Ray Tracing, nhà phát triển trò chơi hoặc ứng dụng cần tích hợp hỗ trợ cho tính năng này vào dự án của họ.

Intel Arc Graphics có tính năng đơn vị truy tìm tia cấp phần cứng, nhằm cải thiện hiệu suất của thuật toán này. Đối với mục đích này, bất kỳ nhà phát triển trò chơi hoặc ứng dụng nào muốn tận dụng tính năng này, sẽ cần tích hợp nó bằng DirectX 12 hoặc API Vulkan của Microsoft.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.