ID bài viết: 000089290 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 23/09/2022

Cách thay đổi Biểu trưng BIOS của Intel® Server Board dòng M50CYP và D50TNP

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để cập nhật biểu trưng BIOS của Intel® Server Board M50CYP và D50TNP bằng Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® (ITK)

Mô tả

Intel® Server Board biểu trưng BIOS M50CYP và D50TNP có thể được tùy chỉnh bằng Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® (ITK). Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel để có liên kết tải xuống gói Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel® máy tính.

 

 

Độ phân giải
 1. Cập nhật hệ thống lên bản phát hành BIOS mới nhất.
 2. Sử dụng gói ITK, Tạo một tùy chỉnh . Tập tin CAP. Mở gói EFI BIOS và Chọn R01010004_CAPSULE_ITK.cap

  Example image

  Example image

 3. Tải lên hình ảnh mong muốn của công cụ ITK.

  Example image

 4. Nhấp vào Ngày Lưu dưới dạng biểu tượng và Thay thế R01010004_CAPSULE_ITK.cap trong bao bì.

  Example image

 5. Chỉnh sửa UpdBIOS_CYP.nshCập nhật tên tệp đến R01010004_CAPSULE_ITK.cap

  Example image

  Example image

 6. Sao chép gói vào ổ đĩa bút và khởi động hệ thống vào EFI shell.
 7. Loại sysfwupdt.efi -u R01010004_CAPSULE_ITK.cap để bắt đầu quá trình cập nhật biểu trưng.

  Example image

  Example image

 8. Khởi động lại hệ thống.
Lưu ý:Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ Intel 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.