ID bài viết: 000089080 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 19/09/2022

Cách tắt đèn nền của bàn phím trên máy tính xách tay Intel® NUC

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Hướng dẫn cách tắt đèn nền của bàn phím cho tất cả các sản Máy tính xách tay Intel NUC của bạn

Mô tả

Cách tắt đèn nền của Bàn phím trên các Máy tính xách tay Intel® NUC sản phẩm.

Độ phân giải

Giữ fn nhấn F8 để tắt đèn nền của bàn phím

  • Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC [X]10
  • Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC [X]1 [X]
  • Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC [X]10

Giữ fn nhấn F7 để tắt đèn nền của bàn phím

  • Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H
  • Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC [X]1 [X]

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.