ID bài viết: 000088871 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Có thể mở rộng hình ảnh lên toàn màn hình với OpenCV*?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách khắc phục để mở rộng hình ảnh ra toàn màn hình với OpenCV

Mô tả
 • Tạo cửa sổ mới và đặt thuộc tính của cửa sổ thành toàn màn hình bằng OpenCV*:

  nhập khẩu cv2
  cv2.namedSow("Window_name", cv2. WINDOW_NORMAL)
  cv2.setSowProperty("Window_name", cv2. WND_PROP_FULLSCREEN, cv2. WINDOW_FULLSCREEN)

 • Hình ảnh được hiển thị toàn màn hình nhưng duy trì ở kích thước ban đầu:

  img = cv2.imread(image.jpg, 1)
  cv2.imshow("Window_name", img)

 • Không thể xác định cách mở rộng hình ảnh thành toàn màn hình.
Độ phân giải

cv2. WINDOW_NORMAL vừa với cửa sổ ra toàn màn hình, nhưng nó không hỗ trợ thay đổi kích thước hình ảnh. Do đó, hình ảnh không được mở rộng sang toàn màn hình như cửa sổ.

Thay đổi kích thước hình ảnh sang độ phân giải màn hình trước khi chuyển nó đến imshow().

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.