ID bài viết: 000088864 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 14/06/2023

Tìm tốc độ truy cập Intel® Ultra Path Interconnect (Intel® UPI) của bộ xử lý Intel® Xeon® rộng?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Tốc độ Intel® UPI tốc độ được chỉ định trong ARK.

Mô tả
  • Không thể tìm thấy tốc độ Intel® UPI của Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260, Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6258R, Intel® Xeon® Gold 6248R, Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6348
  • Cần các thông tin chi tiết này cho một số ứng dụng sử dụng nhiều bộ nhớ
Độ phân giải

Tốc độ Intel® UPI lớn của bộ xử Intel® Xeon® có thể mở rộng được chỉ định trong ARK.

Lưu ýĐể kiểm tra Tốc độ Intel UPI cho Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2, hãy tham khảo Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2: Bảng dữ liệu , Tập một: Điện.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.