ID bài viết: 000088854 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/03/2023

Star Wars: The Old Republic Crashes khi ra mắt với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12

Môi Trường

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 12 Bật card đồ họa rời Windows 11

Windows 11, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Phiên bản Steam của trò chơi gặp sự cố khi ra mắt mà không có thông báo lỗi

Mô tả

Launcher.exe cho trò chơi nhấp nháy trên thanh tác vụ trong một giây và sau đó thoát mà không có bất kỳ lỗi nào trong tệp nhật ký.

Độ phân giải

Vấn đề này đã được sửa chữa bởi các nhà phát triển của Star Wars: The Old Republic. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ EA để biết thêm thông tin về việc sửa chữa.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.