ID bài viết: 000088795 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/02/2022

Intel có còn cung cấp ngày nghỉ cho nhân viên của họ không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Thông tin về lợi ích giảm giá của Intel Corporation hàng hóa

Mô tả

Cần thông tin về chính sách giảm giá của Intel.

Độ phân giải

Sabbatical là một trong những lợi ích phổ biến nhất của Intel. Đó là cơ hội độc đáo để dành một khoảng thời gian dài, trả phí, không cần làm việc cũng như thư giãn và sạc lại.

Các nhân viên đủ điều kiện của Intel có quyền chọn nghỉ phép bốn tuần sau bốn năm dịch vụ đủ điều kiện hoặc nghỉ tám tuần sau bảy năm dịch vụ đủ điều kiện.

  • Các tiêu chí hội đủ điều kiện và chi tiết lợi ích cho chương trình giảm giá của Intel là bí mật và không thể được chia sẻ với các nhân viên không phải của Intel.
  • Nhân viên Intel, hãy vào Mạch > trả tiền & Lợi ích > hết thời gian > trả phí & Nghỉ ngơi để tìm hiểu thêm.

Quan điểm của Intel là nhân viên xứng đáng có cơ hội bước ra xa, thử nghiệm một thứ gì đó mới, khám phá thế giới, tình nguyện viên hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè của họ. Họ trở lại với một góc nhìn mới, mới và có giá trị.

Thông tin bổ sung

Các tiêu chí đủ điều kiện khác cho nghỉ việc là bí mật và không thể được chia sẻ với các nhân viên không phải của Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.