ID bài viết: 000088750 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 26/09/2022

Azure* MFA – Cấu hình Azure của khách hàng – Tại sao tôi không được nhắc cấu hình tài khoản của mình?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Giải thích quy trình cấu hình cho tài khoản Azure cho Intel.

Mô tả

Người dùng đi để định cấu hình tài khoản Intel Azure của họ bằng cách https://myapplications.microsoft.com/intel.com. Thay vì được nhắc thiết lập tài khoản của họ bằng MFA, họ thấy màn hình "Ứng dụng của tôi" tương tự như ảnh chụp màn hình bên dưới:

Screenshot

Độ phân giải

Người dùng không cần thực hiện thêm hành động nào để thiết lập xác thực đa yếu tố (MFA). Họ đang nhìn thấy màn hình này vì họ đã định cấu hình tài khoản Azure của họ cho Intel. Khi họ mở một tài liệu với Foxit PDF Reader, họ sẽ được nhắc chọn email và xác thực của họ. Họ sẽ được nhắc với MFA thích hợp mà họ đã chọn khi họ định cấu hình tài khoản Azure của họ. Các thông tin này sẽ được nhắc mỗi 24 giờ cho MFA theo chính sách Bảo mật Thông tin của Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.