ID bài viết: 000088630 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/07/2022

Trình duyệt web dựa trên Chromium gắn thẻ® trên bộ xử lý Intel® Core™ intel thế hệ thứ 12 với Đồ họa UHD Intel® 770

Môi Trường

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600K Đồ họa UHD Intel® 770 Windows® 10 Pro 19043/19044 Trình duyệt Edge và Chrome™ Bo mạch chủ MSI* PRO Z690-A DDR4

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để giải quyết sự tụt hậu trên trình duyệt web dựa trên Chromium

Mô tả

Các trình điều khiển Đồ họa UHD Intel® 770 gần đây cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 khiến trình duyệt Edge* và Chrome* bị tụt hậu nghiêm trọng. Các trình duyệt hoạt động như những trình duyệt này bán phân nửa. Nhấp vào độ trễ phản hồi là 2 giây, việc cuộn bị trì hoãn và choppy nghiêm trọng.

Vấn đề có thể được tái tạo bằng cách mở nhiều tab cùng một lúc hoặc cuộn và nhấp vào xung quanh và sử dụng ổ đĩa cứng cơ học (HDD)

Độ phân giải

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất.
  2. Cập nhật Windows lên® phiên bản mới nhất và chạy mọi bản cập nhật đang chờ xử lý.
  3. Hãy thử Cài đặt sạch Trình điều khiển Đồ họa Intel® trong Windows bằng trình điều khiển tùy chỉnh mới nhất do nhà sản xuất bo mạch chủ (OEM) cung cấp hoặc sử dụng các trình điều khiển chung của Intel® có sẵn trên Trung tâm Tải xuống của chúng tôi.
  4. Vô hiệu hóa Tăng tốc phần cứng trên trình duyệt hoặc chuyển đổi từ HDD (Ổ đĩa cứng cơ học) sang SSD (Ổ cứng thể rắn).

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.