ID bài viết: 000088606 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/12/2021

Khi nào nên sử dụng công cụ Đặt lại Ngày sản xuất pin trên máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Chỉ sử dụng công cụ Đặt lại Ngày sản xuất pin khi cài đặt pin mới.

Mô tả

Pin máy tính xách® Intel® NUC 9 Extreme đã được thay đổi trong vài tháng qua.

Độ phân giải

Công cụ Ngày pin đặt lại được sử dụng để đặt lại ngày sản xuất pin khi pin mới được cài đặt trong Bộ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Việc đặt lại ngày sản xuất pin là rất quan trọng để đảm bảo thông tin pin chính xác sẽ được báo cáo chính xác cho hệ điều hành.

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Intel và yêu cầu cài đặt lại công cụ Ngày hết pin cho máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Lưu ýthể sử dụng Ngày pin đặt lại trên Windows®10 hoặc Windows® 11.
Thông tin bổ sung

Trước khi chạy công cụ Ngày pin đặt lại, phải đáp ứng các điều kiện sau.

  1. Pin mới đã được cài đặt trong Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.
  2. BIOS phải là 0138 hoặc mới hơn.
Lưu ýCác Đặt lại công cụ Ngày sản xuất pin chỉ được sử dụng một lần và chỉ khi pin mới. Sử dụng công cụ nhiều hơn một lần, đặc biệt là trên pin cũ hơn, có thể khiến pin bị tăng cao.

Để đảm bảo ngày sản xuất pin của Intel® NUC 9 Extreme laptop Kit đã được đặt lại, hãy chạy công cụ báo cáo pin Windows tích hợp.

  1. Mở một dòng lệnh (hoặc PowerShell) và gõ: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html"
  2. Lệnh này tạo ra một báo cáo về pin đã được lưu ở cấp cao nhất của ổ đĩa C:
  3. Mở . Tệp HTML và trong phần Sử dụng Gần đây, trong TRẠNG THÁI, có thể nói là Pin đã thay đổi.
    Recent ussage

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.