Tư vấn kỹ thuật-1167: Intel® Server Board M50CYP Có cài đặt phần cứng ngăn ngừa chức năng của Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000088348

15/12/2021

Intel® Server Board M50CYP Có một cài đặt phần cứng ngăn chặn chức năng của Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT).

Chỉ các hệ thống phải sử dụng công nghệ phụ thuộc vào Intel® TXT bị ảnh hưởng, vì không có khu vực chức năng nào khác bị ảnh hưởng bởi cài đặt này. Nếu hệ thống không sử dụng Intel® TXT công nghệ liên quan, đây chỉ là thông tin cho hệ thống.

Tư vấn kỹ thuật này tài liệu sản phẩm bị ảnh hưởng, mô tả chi tiết, nguyên nhân gốc rễ và hành động/độ phân giải khắc phục.

Cố vấn Kỹ thuật-1167 (PDF) PDF icon

Dung lượng: 371 KB
Ngày: Tháng 12 năm 2021

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.