Trung tâm hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000088287

02/08/2022

Cách lắp đặt Intel® Xeon® xử lý vào ổ cắm LGA3647

 

Cách áp dụng Vật liệu giao diện nhiệt (TIM) vào Ổ cắm LGA3647 cho Bộ xử lý Xeon®

 

So sánh tính năng cho bộ xử lý Xeon®