ID bài viết: 000088008 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 28/07/2023

Làm thế nào để màn hình ngoài hiển thị ở độ phân giải 2560x1080 trên đế cắm Dell* D3100?

Môi Trường

Đế cắm Dell D3100

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Hỗ trợ độ phân giải của màn hình ngoài trên Đế cắm Dell* D3100.

Mô tả
  • Sử dụng màn hình hiển thị siêu rộng LG thứ hai và nó sẽ không cung cấp cho tôi tùy chọn để chọn độ phân giải 2560x1080 trên cả hai màn hình.
  • Sử dụng 2 màn hình trên kết nối HDMI qua Dell Docking Station D3100
Độ phân giải

Những điều cần xem xét:

  • Dell D3100 có 3 cổng xuất video, 2 HDMI và 1 DisplayPort. Độ phân giải tối đa sẽ tùy thuộc vào cổng nào sẽ được sử dụng. Tham khảo ma trận đa màn hình của Dell cho D3100.
  • Theo ma trận đa màn hình, sử dụng 2 HDMI sẽ giới hạn độ phân giải tối đa ở mức 2048 x 1152 cho cả hai màn hình.

Tùy chọn duy nhất để có độ phân giải 2560 x 1440 là kết nối một màn hình qua HDMI và màn hình kia qua DisplayPort.

Thông tin bổ sung

    Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.