ID bài viết: 000087599 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/04/2022

Cách giải quyết các sự cố thanh toán tại Intel® RealSense™ hàng của bạn

Môi Trường

Intel RealSense

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Khắc phục sự cố để giải quyết các sự cố thanh toán

Mô tả

Không thể thanh toán tại cửa Intel RealSense hàng

Độ phân giải

Thực hiện theo các bước khắc phục sự cố dưới đây:

 • Xóa mặt hàng khỏi giỏ hàng và đăng xuất khỏi tài khoản RealSense của bạn.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt của bạn.
 • Đăng nhập và thử thanh toán sau khi làm theo các bước trên.
 • Chuyển sang chế độ ẩn danh nếu các bước trên không hoạt động.
 • Bạn cũng có thể đặt hàng bằng tùy chọn Thanh toán khách của chúng tôi.
 • Sử dụng trình duyệt tương thích vì cửa hàng có trải nghiệm tốt nhất trong các trình duyệt này, chẳng hạn như IE 11*, Edge*, Chrome* và Firefox*.

Thực hiện theo các quy định sau trước khi đặt hàng:

 • Đảm bảo rằng địa chỉ thanh toán được nhập vào thời điểm thanh toán khớp với địa chỉ thanh toán mà ngân hàng phát hành thẻ có trong tập tin hoặc giao dịch sẽ bị từ chối. Kiểm tra bất kỳ sự không phù hợp viết tắt nào.
 • Ngắt kết nối khỏi VPN trong khi đặt hàng vì vị trí/địa chỉ không phù hợp có thể gây nhầm lẫn hệ thống và kích hoạt bộ lọc gian lận của ngân hàng phát hành thẻ, khiến nó từ chối giao dịch.
 • Nhập mã zip và địa chỉ email chính xác khi nó xuất hiện trên bảng kê thẻ tín dụng.
Thông tin bổ sung

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết:

 1. Truy cập Liên hệ bộ phận Hỗ trợ cửa hàng.
 2. Điền các thông tin cần thiết.
 3. Nhấp vào Gửi yêu cầu. Một vé hỗ trợ sẽ được tạo.
 4. Cung cấp ảnh chụp màn hình của thông báo lỗi và trang đang được truy cập cùng với dấu thời gian và URL của trang.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.