ID bài viết: 000087259 Loại nội dung: Bảo trì & Hiệu năng Lần duyệt cuối: 03/01/2023

Cài đặt thẻ Intel® RAID đặt ở đâu để có hiệu năng tốt nhất?

Môi Trường

Intel® Server Board S2600STBR Intel® RAID Adapter RSP3TD160F 2 x Bộ xử Intel® Xeon® Silver 4215R (bộ nhớ đệm 11M, 3,20 GHz) Sẽ không sử dụng ổ NVMe

OS Independent family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cung cấp thông tin về hiệu năng khe PCIe*

Mô tả

Không thể xác định cổng nào tốt hơn để cài đặt Intel® RAID Adapter RSP3TD160F trên Intel® Server Board S2600STBR bằng cách sử dụng 2 Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215R (bộ nhớ đệm 11M, 3,20 GHz)

Độ phân giải

Đối với Intel® Server Board S2600STBR , một số khe PCIe* là x8 (tối thiểu) và khe cắm Intel® RAID Adapter RSP3TD160F cũng x8, sau đó, bất kỳ khe PCIe* nào cũng phải khớp với thông số kỹ thuật này và thẻ sẽ chạy ở băng thông dữ liệu đầy đủ được thiết lập bởi bản sửa đổi PCIe* 3.0.

Ngoài ra, khe cắm sẽ cung cấp cho bạn hiệu suất tốt nhất là khe có luồng không khí tốt nhất, đi từ phía trước sang hướng sau, thông qua hệ thống và các thành phần ép xung để ngăn chúng quá nhiệt và cho phép hệ thống hoạt động với hiệu suất tốt nhất.

Trong phần có tên E.4. Luồng không khí thể tích hệ thống từ Thông số kỹ thuật sản phẩm cho Dòng Intel® Server Board S2600ST hiển thị các bảng sau đây với phép đo âm thanh và hiệu suất của luồng không khí bởi khe PCIe trong Độ trễ tuyến tính mỗi phút (LFM)

Luồng không khí bởi khe PCIe với cấu hình âm của hệ thống BIOS (trong LFM)

 Khe cắm 1Khe cắm 2Khe cắm 3Khe cắm 4Khe cắm 5Khe cắm 6
P4304XXMUXX200200200200250250
P4304XXMFEN2100150150150100100

Luồng không khí bởi khe PCIe với cấu hình hiệu năng hệ thống BIOS (trong LFM)

 Khe cắm 1Khe cắm 2Khe cắm 3Khe cắm 4Khe cắm 5Khe cắm 6
P4304XXMUXX250300300350350350
P4304XXMFEN2150200200200150150

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.