Bộ nhớ hệ thống được hỗ trợ dành cho Intel® NUC 11 Extreme Kit NUC11BTMi7 và NUC11BTMi9

Tài liệu

Khả năng tương thích

000073628

24/08/2021

Yêu cầu về bộ nhớ

  • Hỗ trợ hai bộ nhớ JEDEC điện áp thấp DDR4 1.2V và 1,35V
  • 2133, 2400, 2666, 2933, 3200 MHz
  • Không có phụ, không ECC
  • Được hỗ trợ một mặt và hai mặt
  • Bộ nhớ tối đa: 64 GB
  • Phát hiện sự hiện diện nối tiếp (SPD)

Xem thông số kỹ thuật của sản phẩm dành cho Intel® NUC của bạn để biết các thông tin và yêu cầu đầy đủ về bộ nhớ hệ thống.

Tìm các mô đun bộ nhớ tương thích trên Intel® Product Compatibility Tool về:

Chủ đề liên quan
Khắc phục sự cố bộ nhớ trên các Sản® Intel NUC