ID bài viết: 000060117 Loại nội dung: Bảo hành & RMA Lần duyệt cuối: 17/01/2023

Tôi cần cung cấp thông tin gì khi yêu cầu bảo hành trả sản phẩm?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Yêu cầu và hướng dẫn để có quy trình bảo hành trả sản phẩm hiệu quả

Mô tả

Thông tin chính, cần thiết để gửi yêu cầu bảo hành.

Độ phân giải

Những điều sau đây là bắt buộc để bắt đầu quy trình yêu cầu bảo hành:

 1. Đọc Những Dịch vụ Bảo hành trả sản phẩm nào được cung cấp bởi Intel? đối với các đề nghị bảo hành, tính đủ điều kiện, điều khoản và điều kiện.
 2. Khắc phục sự cố kỹ thuật là bắt buộc đối với những người không phải là thành viên của Liên minh Đối tác Intel® và đối với những người bậc Thành viên của Chương trình Liên minh Đối tác Intel®.
  • Khắc phục sự cố giúp cô lập sự cố và đảm bảo yêu cầu bảo hành liên quan trực tiếp đến sản phẩm Intel. 
  • Để bắt đầu, xin liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel (cần đăng nhập).
 3. Tìm thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ và bảo hành cho các sản phẩm cũ và hiện tại của Intel®.
 4. Sử dụng Bảo hành và Hỗ trợ Trực tuyến để xác minh xem số sê-ri của sản phẩm có đủ điều kiện được bảo hành hay không.
  • Nếu bạn không đồng ý với kết quả của công cụ, tài liệu bằng chứng mua hàng sẽ được sử dụng để xác thực giao dịch mua từ đại lý được ủy quyền.
 5. Biên lai hoặc hóa đơn bằng chứng mua hàng (POP) hợp lệ, thể hiện tên của bạn với tư cách là người mua sản phẩm ban đầu.
  • Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng Intel® sẽ đánh giá tính xác thực của tài liệu và có thể từ chối yêu cầu bảo hành nếu không hợp lệ.

Thông tin cần cho yêu cầu bảo hành

 1. Mô tả sự cố.
 2. Số thành viên của Chương trình Liên minh Đối tác Intel®, nếu có.
 3. Tên hoặc tên doanh nghiệp của người yêu cầu bảo hành.
 4. Địa chỉ email và số điện thoại của người yêu cầu bảo hành.
 5. Địa chỉ giao hàng đầy đủ (số nhà, đường, thành phố, tiểu bang hoặc tỉnh, quốc gia và mã bưu điện) của người yêu cầu bảo hành.
 6. Một số quốc gia yêu cầu số ID quốc gia cho các yêu cầu xuất khẩu hoặc nhập khẩu để khai báo và hoàn tất quy trình kiểm tra hải quan của quốc gia cụ thể. 
  1. Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của Intel® sẽ hỏi chi tiết này nếu quốc gia của bạn có yêu cầu này.
  2. Nếu bạn đang hoàn tất yêu cầu bằng biểu mẫu Bảo Hành Trực Tuyến, hãy nhớ nhập ID# để tránh xử lý chậm trễ.
 7. Tên của sản phẩm.
 8. Số bộ phận sản phẩm và thông tin nhận dạng (ID nhập kho, số sê-ri, FPO, ATPO, kiểu máy và các thông tin khác).
Tuyên bố miễn trừ bổ sung

Intel® không tôn trọng các yêu cầu bảo hành đối với các sản phẩm đã qua sử dụng, chợ đen, đồ cũ, quà tặng hoặc được mua từ những nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền khác ngoài chúng tôi.

 • Người mua có trách nhiệm xác minh tính xác thực của người bán lại và tài liệu do họ cung cấp.

Bất kỳ lúc nào, Intel đều có quyền:

 • Thêm hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện Bảo hành Trả lại Nâng cao (AWR).
 • Từ chối hỗ trợ AWR cho bất kỳ yêu cầu nào không đáp ứng các yêu cầu AWR.
 • Ngừng chương trình AWR sau khi thông báo được cung cấp cho những người tham gia chương trình AWR.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1847 sản phẩm

Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-AT2
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82567 Gigabit
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-BM2
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM1
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM2
Sản phẩm Intel® Nervana™
Giải pháp dựa tr ên đám mây Intel® Nervana™
Đám mây Intel® Nervana™
Hệ Thống Học Sâu Intel® Nervana™
Xem trước Hệ Thống Học Sâu Intel® Nervana™ DL100
Hệ thống máy chủ Intel® LWF1304LNETCENT
Bo mạch máy chủ Intel® dòng S2600V3KP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600V3KPF
Bo mạch máy chủ Intel® dòng S2600V3TP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600V3TP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600V3TPF
Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000SY
Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2000SY
Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR800
Dòng mô-đun điện toán Intel® D50TNP1U
Dòng mô-đun điện toán Intel® D50TNP2U
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRAC
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRLC
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHEVAC
Mô-đun tăng tốc Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MFALAC
Mô-đun lưu trữ Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MHSTAC
Mô-đun quản lý Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP2MHSVAC
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24R
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLCR
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQR
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPSR
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8920
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Giải pháp giải nhiệt BXTS13X
Bo mạch máy chủ Intel® D40AMP1SB
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STK
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STS
Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® RAF1000JSP
Hệ Thống Lưu Trữ Intel® RAF1000JSP
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s)
Thẻ Intel® Killer™ WiFi AX1650 PCIe*
Dòng cổng không dây Intel®
Giải pháp nhiệt cho máy tính để bàn
Giải pháp nhiệt cho máy tính để bàn đóng hộp
Giải pháp giải nhiệt Intel® BXHTS1155LP
Giải pháp giải nhiệt Intel® dòng BXTS13A
Giải pháp giải nhiệt Intel® BXTS13X
Giải pháp giải nhiệt Intel® BXTS15A
Arduino 101*
Genuino 101*
Que Điện Toán Trung Tâm Movidius™ - với Myriad* 2 VPU
Nhà thông minh
Bộ Công Cụ Phát Triển Trợ Lý Thông Minh Intel®
Thiết bị đeo được
Sản phẩm Basis™
Sản phẩm Oakley*
Oakley Radar Pace*
Sản phẩm Titan*
Đồng hồ Titan*
Bo mạch Intel® NUC NUC7PJYB