ID bài viết: 000060033 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/11/2022

Ổ đĩa Thể Rắn Intel® (Intel® SSD) không được phát hiện trong BIOS

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các cách giải quyết vấn đề Intel® SSD xuất hiện trong danh sách các thiết bị lưu trữ trong BIOS

Mô tả
 • SSD không được phát hiện bên trong hệ điều hành (HĐH).
 • Không thể truy cập dữ liệu được lưu trữ trong SSD.
 • Thông báo lỗi Không phát hiện ổ đĩa khởi động trong quá trình POST.
Độ phân giải

Thực hiện các bước sau để giải quyết vấn đề:

 • Kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng các yêu cầu hệ thống của ổ đĩa không.
 • Kiểm tra SSD trong một hệ thống khác và kiểm tra xem nó có được phát hiện trong BIOS không.
 • Kiểm tra một SSD khác và kiểm tra nếu được phát hiện trong BIOS.
 • Kết nối ổ đĩa trực tiếp với bo mạch chủ bằng (các) cáp thích hợp và/hoặc các cổng chính xác như được định nghĩa bởi hướng dẫn sử dụng hệ thống cho hệ số hình dạng (M.2, Thêm Vào Thẻ hoặc 2,5") đang được sử dụng.
 • Kiểm tra một đầu nối hoặc cáp khác được hỗ trợ (nếu có).
 • Kiểm tra bất kỳ hư hỏng vật chất hoặc vật lạ nào trên cả SSD và đầu nối (nếu có).
 • Kiểm tra xem ổ cứng thể rắn có được bo mạch chủ hỗ trợ không.
 • Cập nhật BIOS. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để được hỗ trợ.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.