ID bài viết: 000060008 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 31/12/2021

Hệ thống chỉ phát hiện một mặt của phương tiện Intel® Optane™ chuỗi H

Môi Trường

Windows 10

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Hệ điều hành không thấy cả hai phần của thiết bị Intel® Optane™ chuỗi H.

Mô tả

Hệ điều hành Windows* và BIOS hệ thống chỉ phát hiện phương tiện Intel® QLC 3D NAND và không phát hiện phương tiện bộ Intel® Optane™ mềm.

Độ phân giải

BIOS hệ thống có thể không hỗ trợ Intel® Optane™ bộ nhớ chuỗi H.  Trong các hệ thống không hỗ trợ dòng sản phẩm này, không thể phát hiện Intel® Optane™ phương tiện bộ nhớ lưu trên thiết bị.

Xác nhận khả năng tương thích với nhà cung cấp hệ thống và tham khảo Intel Optane cài đặt Bộ nhớ chuỗi H & Hướng dẫn Sử dụng để kiểm tra các yêu cầu để kích hoạt thành công Bộ Intel Optane nhớ.

Lưu ýViệc xây Intel® Optane™ hiệu "Bộ nhớ sẵn sàng" trên các hệ thống không có nghĩa là hệ thống hỗ trợ chuỗi này. Thương hiệu này chỉ liên quan đến Chuỗi M.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.