ID bài viết: 000059982 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 03/03/2022

Intel® Optane™ ổ cứng thể rắn Chuỗi 900P - Xác nhận mã khuyến mãi Star Tất cả

Môi Trường

Intel® Optane™ ổ cứng thể rắn chuỗi 900P với Mã khuyến mãi Star Intel® Optane™

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách xác thực đủ điều kiện tham gia SSD với Mã khuyến mãi Star Tất cả

Mô tả
  • Được mua Intel® Optane™ SSD chuỗi 900P và trên trang cửa hàng của nhà cung cấp, nó được quảng cáo là mặt hàng đi kèm với mã hiệu cho một mặt hàng kỹ thuật số cho Star Platinum*. Khi nhận được hàng, không có mã trong hộp.
  • Bảo hành hoạt động như thế nào đối với Intel® Optane™ SSD 900P được mua đi kèm với Chương trình Khuyến mãi Star Trước đây?
Độ phân giải

Khi ra mắt, tất cả SKU Ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ Chuỗi 900P (AIC và U.2) đều đi kèm với phiên bản giới hạn được thiết kế đặc biệt dành cho trò chơi Star Firmware. Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi này đã kết thúc vào năm 2018. Nếu ổ đĩa thể Intel® Optane™ Chuỗi 900P được mua sau năm 2018, rất có thể nó không đi kèm với mã khuyến mãi.

Khi có t nghi ngờ, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel để xác nhận số SKU của Ổ đĩa thể Intel® Optane™ để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của chương trình khuyến mãi.

Thông tin bổ sung

Trò chơi StarThernet và bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào được sử dụng trong game đều được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện do RSI cung cấp tại trang web của Roberts Space Industries. Bất kỳ yêu cầu bảo hành nào đối với ổ đĩa thể rắn Chuỗi Intel® Optane™ 900P được mua kèm với Chương trình Khuyến mãi StarThernet sẽ được điều chỉnh bởi bảo hành sản phẩm của Intel tại Bảo hành giới hạn 5 năm cho Ổ đĩa thể rắn (Máy khách ) của Intel®.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.