ID bài viết: 000059899 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/09/2022

Làm cách nào để giải quyết các sự cố nâng cấp Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cung cấp cho bạn hai tùy chọn để giải quyết các sự cố nâng cấp Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA).

Mô tả

Có phương pháp nào để giải quyết các sự cố nâng cấp Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)?

Độ phân giải

Hai phương pháp để giải quyết các sự cố nâng cấp với Intel® Driver & Support Assistant

Tùy chọn 1

  1. Gỡ cài Intel® DSA qua Bảng điều khiển.
  2. Xóa tất cả các tệp nhật ký cũ từ C:\ProgramData\Intel\DSA.
  3. Gỡ cài Intel® Computing Improvement Program hoặc cài Intel® Product Improvement Program bảng điều khiển.
  4. Khởi động lại hệ thống.
  5. Tải xuống phiên bản mới nhất của phiên Intel® Driver & Support Assistant.

Tùy chọn 2

  1. Nếu bạn Intel® DSA cài đặt hoặc lỗi về các tệp bị thiếu, hãy sử dụng Trình gỡ Intel® DSA gỡ cài đặt.
  2. Tải xuống phiên bản mới nhất của phiên Intel® Driver & Support Assistant.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề nâng cấp, hãy hỗ trợ các nhà phát triển của chúng tôi cải thiện công cụ bằng cách gửi bất kỳ ảnh chụp màn hình nào của lỗi và DSAUninstaller.log cuối cùng (Bạn có thể tìm vị trí của tệp nhật ký trong File Explorer bằng cách tìm kiếm nó bởi DSAUninstaller.log, sau đó để chắc chắn và gửi lại nhật ký đã cập nhật gần đây nhất). Bạn có thể gửi các tập tin cho chúng tôi thông qua một bài đăng của Cộng đồng Intel hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Intel.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.