Có gì trong hộp cho Phần tử Máy® tính xách tay Intel® NUC P14E - CMCN1CC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000059603

30/08/2021

Hộp bao gồm các vật phẩm sau:

 • Phần® xách tay Intel® NUC P14E - CMCN1CC, với các thành phần sau đã được cài đặt:
  • Intel® NUC Board Element CMB1CC
  • Hai ăng-ten không dây
  • Bộ điều hợp nguồn 19V
  • Phần đính kèm phích cắm điện dành riêng cho khu vực
  • Hai đinh vít Yếu tố điện toán
  • Hướng dẫn bắt đầu nhanh
  • Tờ rơi về quy định và an toàn

Các vật phẩm sau đây không có trong hộp và phải được cung cấp riêng: