ID bài viết: 000059506 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 09/08/2022

Những tính năng nào mà Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) bao gồm?

Môi Trường

OS Independent family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Chức năng và tính năng được bao gồm Intel® AMT.

Mô tả

Không thể tìm thấy danh sách chi tiết với các tính năng Intel® AMT hành.

Độ phân giải
 • Màn hình Truy cập
 • Hiện diện tác nhân
 • Đồng hồ báo giờ
 • Khám phá
 • Người quản lý sự kiện
 • Gọi nhanh để được trợ giúp
 • Cập nhật chương trình cơ sở
 • Thông tin chung
 • Tài sản phần cứng
 • KVM (Bàn phím, Video và Chuột)
 • Phục hồi chỉ sau một cú nhấp chuột
 • Chuyển hướng - Chuyển hướng SOL/Lưu trữ
 • Truy cập từ xa
 • Điều khiển từ xa
 • Điều khiển nguồn điện từ xa
 • Quản trị và Vận hành Lưu trữ
 • Bảo vệ hệ thống
 • Sự đồng ý của người dùng
 • Sự kiện WS (Dịch vụ Web)
Thông tin bổ sung

Intel® AMT trang chủ của SDK

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.