Thiết lập độ phân giải hiển thị kết hợp 5760x1080 cho Bộ phận khung Intel® NUC Rugged CMCR1ABC

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000059429

13/04/2022

Để tận dụng nhiều đầu ra HDMI của Bộ phận khung Intel® NUC Rugged CMCR1ABC, khi sử dụng Bộ phận Điện toán Intel NUC 11 hoặc Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8, cần thực hiện quy trình dưới đây, điều này sẽ:

 • Cập nhật chương trình cơ sở thiết bị SST (Truyền tải luồng đơn) (Bắt buộc phải cập nhật này cho Phần tử điện toán Intel® NUC 11)
 • Trình điều khiển đồ họa
 • Chỉnh sửa đăng ký hệ điều hành Windows®. Cần phải chỉnh sửa đăng ký để phù hợp với các thay đổi trình điều khiển đồ họa để hỗ trợ cấu hình hiển thị kết hợp.

Nhấp vào chủ đề để biết thêm chi tiết:

Bộ phận điện toán Intel® NUC 11
 1. Cập nhật SST Device lên chương trình cơ sở lên phiên bản 5.06.1.
  1. Để cập nhật chương trình cơ sở thiết bị SST (điều khiển các cổng HDMI A, A2 và A3), Kết nối màn hình đến cổng HDMI A của hệ thống. Tất cả các cổng HDMI khác (B, A3, A2, B2 và B3) phải trống.

   Connect HDMI display

  2. Tìm, Tải vềCài đặt các VMMDPTOOL từ cửa hàng Microsoft®.

   Install VMMDPTOOL

  3. Tải về dưới đây CMCR1ABC_SST_Firmware_Ver5.06.fullrom và trích xuất tệp zip vào ổ đĩa cục bộ.

   Chương trình cơ sở CMCR1ABC SST (ZIP)
   Dung lượng: 348 KB
   Ngày: Tháng 4 năm 2022

  4. Khởi động các VMMDPTOOL. Sau đó, chọn tab Flash.

   Select the Flash tab

  5. Chọn Tải đến Flash. Sau đó, chọn tệp cập HDMI_FW_CMCR1ABC_Ver5.06.fullrom firmware .
  6. Chọn Ghi để bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
  7. Chương trình cơ sở sẽ bắt đầu quá trình nhấp nháy. Chọn Thoát sau khi hoàn tất cập nhật.

   Select Exit

  8. Ngắt kết nối thiết bị HDMI khỏi cổng HDMI A.
  9. Để cập nhật chương trình cơ sở thiết bị SST kiểm soát các cổng HDMI B, B2 và B3, Kết nối màn hình đến cổng HDMI B của hệ thống. Tất cả các cổng HDMI khác (A, A3, A2, B2 và B3) phải trống.

   Connect HDMI display

  10. Lặp lại các bước từ D đến G.
  11. Khởi động lại NUC.

    

 2. Tải xuống và cài đặt trình điều khiển Đồ họa Intel® phiên bản 30.0.100.9921.
 3. Tải về dưới đây GFX_9921_reg_edit.reg và trích xuất tệp zip vào ổ đĩa cục bộ.

  GFX_9921_reg_edit.reg (ZIP)
  Dung lượng: 2 KB
  Ngày: Tháng 4 năm 2022

 4. Double-click các GFX_9365_reg_edit.reg tập tin và Chọn Chạy.

  Seelect Run

 5. Chọn Có để tiếp tục.
  Select Yes
 6. Chọn OK để hoàn tất cập nhật đăng ký.
  Select OK
 7. Khởi động lại NUC.
  LƯU ÝNếu bạn thấy "Không hiển thị" sau khi khởi động lại:
  1. Rút dây HDMI ra khỏi NUC.
  2. Cắm nóng cáp HDMI.

  Nếu không có màn hình nào sau khi thử ở trên, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel®.

Bộ phận điện toán Intel® NUC 8 Quy trình này là bắt buộc khi kết hợp ba màn hình 1920x1080 vật lý thành một màn hình 5760x1080 ba màn hình.

 

 1. Tải xuống và cài đặt Trình điều khiển Đồ họa Intel phiên bản 27.20.100.9365.
 2. Tải về dưới đây GFX_9365_reg_edit.reg và trích xuất tệp zip vào ổ đĩa cục bộ.

  GFX_9365_reg_edit.reg (ZIP)
  Dung lượng: 2 KB
  Ngày: Tháng 6 năm 2021

 3. Double-click tập tin: GFX_9365_reg_edit.reg.

  Double click the file

 4. Chọn Chạy.
  example image
 5. Chọn để tiếp tục.

  Select yes

 6. Chọn OK để hoàn tất cập nhật đăng ký.
  example image
 7. Khởi động lại NUC
LƯU Ý

Nếu bạn thấy "Không hiển thị" sau khi khởi động lại,

 1. Rút dây HDMI ra khỏi NUC.
 2. Cắm nóng cáp HDMI.

Nếu không có màn hình nào sau khi thử những điều trên, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel®