Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) Bộ nhớ và Giám sát Hiệu suất cho Bộ xử lý Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000059422

09/02/2022

Cập nhật nền tảng Intel (IPU) 2021.2 và các phiên bản mới hơn bao gồm bản cập nhật vi mã sẽ ảnh hưởng đến hành vi của Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) và Đơn vị giám sát hiệu suất (PMU) trên các bộ xử lý sau:

Mô hình gia đìnhBướcDòng bộ xử lý/chuỗi số hiệu bộ xử lý
06_55H<=5Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® rộng và dòng bộ xử lý Intel® Xeon® D thế hệ thứ 1 dựa trên vi kiến trúc Skylake
06_4EH, 06_5EHTất cảDòng sản phẩm Bộ xử lý Intel® Core™ Intel® Core™ và Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1500m v5 và dòng sản phẩm E3-1200 v5 dựa trên vi kiến trúc Skylake
06_8EH<=0xBBộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7/8 và Bộ xử lý Intel® Pentium® dựa trên vi kiến trúc Kaby Lake/Coffee Lake/Whiskey Lake vi kiến trúc
06_8EH0xCBộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8, Bộ xử lý Intel® Pentium® và Bộ xử lý Intel® Celeron® dựa trên Whiskey Lake, Comet Lake và các vi kiến trúc Amber Lake vi kiến trúc
06_9EH<=0xCBộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8/9 và Bộ xử lý Intel® Pentium® dựa trên vi kiến trúc Coffee Lake vi kiến trúc
06_9EH0xDBộ xử lý Intel® Core™ và Bộ xử lý Intel® Xeon® E thế hệ thứ 9 dựa trên vi kiến trúc Coffee Lake H

Intel TSX là một công nghệ cho phép bộ nhớ giao dịch phần cứng. PMU đo lường các sự kiện hiệu suất bằng cách sử dụng bộ đếm hiệu suất. Để biết thêm chi tiết về Intel TSX hành, hãy tham khảo Thông tin về Tài nguyên Intel® Transactional Synchronization Extensions. Để biết thêm chi tiết về PMU, hãy tham khảo phần Giám sát Hiệu suất trong Sách hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm Intel (Intel® SDM) Tập 3.

Khi cập nhật vi mã IPU 2021.2 được áp dụng, những thay đổi sau đây sẽ xảy ra trên các bộ xử lý bị ảnh hưởng:

  • Intel TSX sẽ bị vô hiệu hóa theo mặc định.
  • Bộ xử lý sẽ buộc hủy tất cả các giao dịch bộ nhớ giao dịch bị hạn chế (RTM) theo mặc định.
  • CPUID.07H.0H.EDX CPUID.0H.EDX mới[11](RTM_ALWAYS_ABORT) sẽ được liệt kê, được đặt thành chỉ báo cho phần mềm cập nhật rằng vi mã được tải đang buộc RTM phải hủy. Thông tin về lệnh CPUID có trong phần Xác định bộ xử lý và Xác định tính năng trong phần Intel SDM.
  • Trên các bộ xử lý liệt kê hỗ trợ cho RTM, các bit liệt kê CPUID cho Intel TSX (CPUID.07H.0H.EBX[11] và CPUID.07H.0H.EBX[4]) tiếp tục được thiết lập mặc định sau khi cập nhật vi mã.
  • Khối lượng công việc được hưởng lợi từ việc Intel TSX gặp phải sự thay đổi về hiệu suất.
  • Phần mềm hệ thống có thể sử dụng một bit mới trong chức năng Model-Specific Register (MSR) 0x10F TSX_FORCE_ABORT[TSX_CPUID_CLEAR] để xóa các bit Hardware Lock Elision (HLE) và RTM để chỉ ra phần mềm bị vô hiệu hóa Intel TSX.

Cập nhật vô hiệu hóa Tiện ích mở rộng giao dịch Intel® (Intel® TSX) cho Tài liệu kỹ thuật bộ xử lý chọn (PDF) cung cấp chi tiết về các thay đổi hành vi Intel TSX và PMU do vi mã được cập nhật trong IPU 2021.2 trở lên và là hướng dẫn dành cho các nhà phát triển trình điều khiển PMU và nhà phát triển công cụ hiệu năng. Intel không mong đợi bản cập nhật vi mã này ảnh hưởng đến những người dùng không sử dụng PMU hoặc những người chỉ sử dụng trình điều khiển và công cụ PMU cập nhật. Một số người dùng nâng cao của giám sát hiệu suất (Perfmon) có thể cần phải thay đổi các lệnh và phương pháp thu thập của họ. Tài liệu kỹ thuật này cũng nên được các nhà phát triển sử dụng Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*