Tải xuống trình điều Intel® Killer™ mềm và trình điều khiển

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000059060

16/09/2022

Trang này liệt kê tất cả các phiên bản phần mềm và trình điều khiển cho các sản phẩm Intel® Killer hiện được hỗ trợ.

Lưu ý

Để cập nhật trình điều khiển Wi-Fi cho Bộ điều hợp Không dây Intel chung® của bạn, hãy sử dụng liên kết sau.

Để cập nhật trình điều khiển và phần mềm trên hệ thống của bạn với các Intel Killer phẩm khác:

Hoặc

  • Chọn phiên bản gói của bạn để tải xuống và cài đặt thủ công.
Gói phiên bản1Phiên bản trình điều khiểnBộ điều hợp được hỗ trợ
3.1122.183 2
(Mới nhất)
22.110.1.1Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675

2.0.1.3 (Thắng 11)
1.0.2.14 (Thắng 10)

Intel® Killer™ E3100
1168.002.0909.2021 (Thắng 11)
10.053.1001.2021 (Thắng 10)
Intel® Killer™ E2500, E2600
1125.002.0909.2021 (Thắng 11)
10.053.1001.2021 (Thắng 10)
Intel® Killer™ E3000, E3100G
3.1122.104.2Phần mềm kết nối mạng Intel® Killer
3.1122.182 222.100.1.1Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
2.0.1.3 (Thắng 11)
1.0.2.14 (Thắng 10)
Intel® Killer™ E3100
1168.002.0909.2021 (Thắng 11)
10.050.0511.2021 (Thắng 10)
Intel® Killer™ E2500, E2600
1125.002.0909.2021 (Thắng 11)
10.050.0511.2021 (Thắng 10)
Intel® Killer™ E3000, E3100G
3.1122.104.2Phần mềm kết nối mạng Intel® Killer
3.1121.936 2
 
22.80.1.1Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
1.0.2.14Intel® Killer™ E3100
10.050.0511.2021Intel® Killer™ E3000, E3100G, E2500, E2600
3.1121.927.5Phần mềm Intel® Killer™ mạng của bạn

1 (1) Chỉ hỗ trợ Hệ điều hành 64-bit.
2 (2) Hỗ trợ bổ sung cho Windows 11

Lưu ý

Một số trình điều khiển từ gói này có thể không được cập nhật và giống như trong gói trước. Bạn cần cài đặt gói này để cập nhật bất kỳ phiên bản ổ đĩa nào được đề cập ở trên.

 

Chủ đề liên quan
Cập nhật hoặc cài đặt Trung tâm Intel® Killer™ hành
Các câu hỏi thường gặp về Trung Intel® Killer™ trung tâm điều khiển của bạn
Xác định Bộ điều hợp Không dây Intel® và Phiên bản Trình điều khiển Wi-Fi