ID bài viết: 000058951 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 29/08/2022

Lỗi tương thích hệ thống Adobe Premiere Pro với Đồ họa Intel

Môi Trường

Đồ họa Intel 4600 Đồ họa HD Intel 620 Card đồ họa rời Nvidia

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách giải quyết lỗi tương thích hệ thống trong Adobe.

Mô tả

Khi mở Adobe Premiere Pro, Báo cáo tương thích hệ thống sau sẽ hiển thị:

  • Phiên bản hiện tại của trình điều khiển hiển thị Intel của bạn có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất và độ ổn định. Bạn nên cập nhật lên phiên bản trình điều khiển 100.6286 hoặc mới hơn. Trình điều khiển do Intel hoặc nhà sản xuất máy tính của bạn cung cấp.

example image

Độ phân giải

Đối với Đồ họa HD Intel® 4600:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Adobe Premiere Pro CC: CPU Intel ® thế hệ thứ 6 trở lên - hoặc AMD tương đương.

Giải pháp khắc phục: vô hiệu hóa đồ họa tích hợp trong BIOS hệ thống và chỉ sử dụng card đồ họa rời.

 

Đối với Đồ họa HD Intel 620 hoặc mới hơn:

Cập nhật Trình điều khiển Đồ họa Intel của bạn: Cách cài đặt Intel® Graphics Driver hành trong Windows® 10.

Lưu ýKhông gỡ cài đặt trình điều khiển hiện tại được cài đặt trên hệ thống của bạn. Việc gỡ cài đặt trình điều khiển hiện tại sau đó cài đặt trình điều khiển mới sẽ khiến thông báo lỗi xuất hiện lại. Đơn giản chỉ cần cài đặt trình điều khiển bạn muốn trên một trình điều khiển được Cập nhật Windows tự động cài đặt và nó phải giữ lại.
Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về Adobe Premiere, liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Adobe.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt BIOS cho hệ thống của bạn, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.