ID bài viết: 000058922 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/05/2022

Không thể phát hiện bộ tổng hợp âm thanh bên ngoài như Giao diện kỹ thuật số dụng cụ âm nhạc (MIDI)

Môi Trường

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Khuyến nghị để khắc phục xung đột giữa Intel® Smart Sound và trình điều khiển âm thanh từ Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Mô tả

Bộ tổng hợp âm thanh ngoài không được phát hiện dưới dạng thiết bị đầu ra Giao diện Kỹ thuật số Nhạc cụ (MIDI) do xung đột giữa Intel® Smart Sound và trình điều khiển âm thanh của thiết bị máy tính xách tay.

Độ phân giải
  • Chỉ cài đặt trình điều khiển do nhà sản xuất máy tính xách tay cung cấp để có được hỗ trợ tốt hơn trong hệ thống vì trình điều khiển âm thanh đi kèm như một phần của trình điều khiển cho bộ điều khiển Đồ họa Intel®.
  • Trong trường hợp trình điều khiển của nhà sản xuất không giải quyết được vấn đề, có thể thử cài đặt trình điều khiển chung từ Trình điều khiển đồ họa và Phần mềm Intel®.
  • Cài đặt lại trình điều khiển Intel Graphics Driver Intel Smart Sound Technology (Intel SST) của bạn.
  • Liên hệ với OEM vì Intel ISST chỉ do nhà sản xuất máy tính cung cấp.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.