Cách cài đặt một bộ Intel® Xeon® nối vào khe cắm LGA4189

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000058870

25/06/2021

Xem video hướng dẫn dưới đây để biết thông tin về cách cài đặt bộ xử lý Intel® Xeon® vào hệ thống máy chủ có khe cắm LGA4189:

Các linh kiện cần thiết để cài đặt:

  • Ví dụ: Bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® thứ 3 (tên mã trước đây là Cooper Lake hoặc Ice Lake)
  • Clip của thiết bị mang bộ xử lý
    Lưu ýCác clip này thường đi kèm với hệ thống máy chủ hoặc bo mạch chủ.
  • Bộ tản nhiệt với vật liệu giao diện nhiệt (TIM)
    Lưu ýTIM thường được áp dụng trước ở dưới cùng của các cấu hình tản nhiệt mới. Các cấu hình tản nhiệt thường đi kèm với hệ thống máy chủ hoặc bo mạch chủ hoặc có thể cần được mua riêng. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống để biết thông tin về các bộ tản nhiệt tương thích.
  • Tua vít hoặc máy khoan T-30 Torx với bit T-30 Torx hỗ trợ 8 in-lb.