ID bài viết: 000058740 Loại Nội Dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/07/2021

Không thể xem ổ đĩa RAID trong khi cài đặt Red Hat Enterprise Linux* (RHEL) 7.x

Môi Trường

Intel Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Red Hat Enterprise Linux 7.3 trở lên

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách tải trình điều khiển cho bộ điều Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) của bạn trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) RHEL* 7.x

Mô tả

Tạo ổ đĩa Intel ESRT2 RAID (ổ ảo) trong tiện ích cấu hình trước khi khởi động nhưng vẫn không thể thấy ổ đĩa RAID trong khi cài đặt RHEL 7.x.

example image

Độ phân giải

Thực hiện theo các bước dưới đây để chuẩn bị và tải trình điều khiển trong khi cài đặt RHEL:

 1. Tải xuống trình điều khiển Intel ESRT2 mới nhất của Linux*.
 2. Giải nén gói và di chuyển đến thư mục ISO.
  example image
 3. Chọn phiên bản RHEL đích và giải nén tệp.
 4. Sao chép tệp dd.iso vào ổ USB.
 5. Cắm ổ USB vào hệ thống Intel ESRT2 và bắt đầu cài đặt RHEL.
 6. Chuyển hướng để cài đặt Red Hat Enterprise Linuxnhấn E.
  example image
 7. Thêm thông tin sau vào cuối dòng bắt đầu bằng linuxefi/images/pxeboot/vmlin ô.
  linux dd modprobe.blacklist=ahci nodmraid
  example image
 8. Nhấn Ctrl + X để tiếp tục và chờ trình cài đặt nhắc chọn thiết bị đĩa trình điều khiển.
 9. Chọn ổ USB có chứa tệp iso trong Bước 4 bằng cách nhập số ID tương ứng của nó, trong ví dụ này, ID là 2.
  example image
 10. Nhấn 1 để chọn tệp iso.
  example image
 11. Nhấn 1 để bật chế độ cài đặt trình điều khiển, sau đó nhấn C để tiếp tục.
  example image
 12. Kiểm tra trình điều khiển đã được cài đặt, sau đó nhấn C để tiếp tục.
  example image
 13. Giờ đây bạn sẽ thấy ổ đĩa Intel ESRT2 RAID.
  example image
Thông tin bổ sung

Bạn không cần tải trình điều khiển cho các bộ điều Intel RAID khác trong quá trình cài đặt Hệ điều hành Linux. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel nếu bạn gặp sự cố.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.