Cài đặt BIOS bắt buộc cho Hệ thống Dữ liệu Intel® cho HCI, được chứng nhận cho Nền tảng Đám mây Doanh nghiệp Nutanix* (R2XXXWF)

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000058736

05/07/2022

Kiểm tra các cài đặt BIOS bắt buộc Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Nền tảng Đám mây Doanh nghiệp Nutanix (R2XXXWF) để chuẩn bị hệ thống máy chủ để triển khai và cài đặt phần mềm Nutanix.

Lưu ýHệ® thống Dữ liệu Intel (Intel® DCS) trước đây là công Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Nhấp vào chủ đề để biết thêm chi tiết:

Cài đặt tùy chọn BIOS

Tùy chọn BIOS

Mặc định

Thay đổi ITK

Bản sửa đổi BIOS tùy chỉnh

NA

NX03

Cấu > IO tích hợp nâng > Intel® VT cho I/O định hướng

Bị vô hiệu hoá

Kích hoạt

Cấu hình > tích hợp IO nâng cao > điều khiển ACS

Kích hoạt

Kích hoạt

Cấu > hình IO tích hợp > trợ nâng cao

Bị vô hiệu hoá

Kích hoạt

Cấu hình > bộ nhớ > cao cấp RAS và Cấu hình Hiệu năng > ADDDC Sparing

Kích hoạt

Tắt (chỉ cài đặt khả dụng khi sử dụng 4x DIMM)

Năng lượng > cao cấp và hiệu năng > P States phần cứng > P-States phần cứng

Chế độ gốc

Bị vô hiệu hoá

Cấu hình > xử lý > nghệ Ảo hóa Intel® tiên tiến

Bị vô hiệu hoá

Kích hoạt

Quản lý máy chủ > đặt lại trên CATERR

Kích hoạt

Kích hoạt

Quản lý máy chủ > lại khi mất điện ac

Tránh xa

Trạng thái cuối cùng

Trình quản lý Bảo trì > chọn khởi động nâng cao > chế độ khởi động

Khởi động UEFI

Legacy

Cấu hình > âm và hiệu năng hệ thống tiên tiến >Công cụ quạtSet

Âm thanh

Hiệu suất

Cài đặt thông tin FRU (chỉ không mặc định)

Ngoài FRU sản phẩm L9 thông thường và trong "Chassis Extra" "Nutanix-Qualified"

FRU

"Bổ sung khung máy" "Nutanix-Qualified"

Để được thêm vào: Trường bổ sung 1

"Bổ sung khung máy 2 "LCM 6.00"

FRU

"Khung máy thêm 2" "DCF 7.00"
Để được thêm vào: Trường bổ sung 2

Phiên bản Sản phẩm phải phản ánh số lượng khe ổ đĩa trong hệ thống.

24 khe ổ đĩa

"Phiên bản sản phẩm" "LWF2224NXxxxxxx"

16 khe ổ đĩa

"Phiên bản sản phẩm" "LWF2216NXxxxxxx"

12 khe ổ đĩa (3.5 in)

"Phiên bản sản phẩm" "LWF2312NXxxxxxx"

 

 

FRU

"Phiên bản sản phẩm"

 

"LWF2224NXxxxxxxxx"

Hoặc

"LWF2216NXxxxxxxxx"

Hoặc

"LWF2312NXxxxxxxxx"

 

Cài đặt Quản lý Máy chủ (BMC) (chỉ không mặc định)

Thay đổi bắt buộc

Thành phần

Thiết lập

Bật Cài đặt mật khẩu phức tạp thành DISABLED

 

Ipmitool nguyên 0x3e 0x76 0x01 0x00

BMC

BỊ VÔ HIỆU HOÁ

Tiếp tục về mất điện ac

syscfg.efi /prp RESTORE

BMC

KHÔI PHỤC

Cấu > cấu hình người dùng > quyền ưu đãi 2 > người dùng

 

Thông qua syscfg

syscfg/up 2 3 ADMIN

BMC

Quản trị viên

Cấu > cấu hình người dùng > trạng thái Người dùng > 2

 

Thông qua syscfg

syscfg /userenable 2 enable 3

BMC

Kích hoạt người dùng 2 cho Kênh 3

Cấu hình Quản lý Máy chủ > BMC LAN > cấu hình > người dùng 2 > tên người dùng

 

Thông qua syscfg

phiên bản gốc syscfg /user 2

BMC

Gốc

Cấu hình quản lý máy chủ > BMC LAN > cấu hình > sử dụng 2 > mật khẩu

 

Thông qua syscfg

syscfg /user 2 root

BMC

 

Mật khẩu phải khớp với giá trị nhãn mã vạch – Phân biệt chữ hoa/thường. Tất cả chữ thường

Cấu hình > quản lý máy chủ BMC LAN > IPv6

 

Thông qua syscfg

bật syscfg /lc 3 102

BMC

Bật IPv6

Kênh 3

Cấu hình > quản lý máy chủ BMC LAN > nguồn IPv6

 

Thông qua syscfg

tĩnh syscfg /lc 3 103

BMC

Đặt tĩnh nguồn IPV6

Kênh 3

Cấu hình quản > BMC LAN của > IPv6

 

Thông qua syscfg

IP cục bộ syscfg /lc 3 104

BMC

Kênh 3

Đặt IP cục bộ liên kết IPV6 sử dụng địa chỉ NIC Quản lý chuyên dụng cho kênh 3 như được hiển thị bằng cách chạy bản in lan ipmitool 3.


C:\ipmitool_1_8_18_steve>ipmitool -Ilan ipmitool_1_8_18_steve> Umartin -Pbackd00r -H192.168.43.5 bản in lan 3

Thiết lập đang diễn ra: Thiết lập hoàn chỉnh

Hỗ trợ Loại Tăng cường: MẬT KHẨU MD5

Bật Loại Auth: Gọi lại:

: Người dùng:

: Nhà vận hành:

: Quản trị viên:

: OEM:

Nguồn địa chỉ IP: Địa chỉ tĩnh

Địa chỉ IP: 192.168.43.5 (chỉ ví dụ)

Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0 (chỉ ví dụ)

Địa chỉ MAC: a4:bf:01:ec:6f:d2 (chỉ ví dụ)

Chuỗi Cộng đồng SNMP: công khai

Tiêu đề IP: TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10

Điều khiển BMC ARP: Bật phản hồi ARP, Tắt ARP Gratuitous

ARP Intrvl Gratuitous: 2,0 giây

IP cổng mặc định: 192.168.43.250 (chỉ ví dụ)

Cổng kết nối mặc định MAC: 00:00:00:00:00:00

IP cổng dự phòng: 0.0.0.0

Cổng dự phòng MAC: 00:00:00:00:00:00

ID VLAN 802.1q: Tắt

Ưu tiên VLAN 802.1q: 0

RMCP+ Bộ mã hóa: 1,2,3,6,7,8,11,12,15,16,17

Bộ mã hóa Tối đa: XXaXXXXXXXAXXXX

: X=Cipher Suite Chưa sử dụng

: c=CALLBACK

: u=NGƯỜI DÙNG

: o=OPERATOR

: a=ADMIN

: O=OEM

 

Ví dụ: nếu địa chỉ DMN MAC là "a4bf01ec6fd2", IP cục bộ liên kết IPv6 sẽ là:

fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2

 

mac_to_ipv6 () {

IFS=':'; đặt $1; IFS unset

ipv6_address="fe80:0000:0000:0000:$(printf %02x $((0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:5$6"

}

 

Sử dụng:

mac_to_ipv6 a4:bf:01:ec:6f:d2

Kết quả:

fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2


Lệnh truy xuất địa chỉ MAC từ kênh 03

# Bản in ipmitool lan DMN MAC ADDRESS 3

 

cipher3_enable.nsh (Kịch bản trong gói flash K6930601)

BMC

Kích hoạt Mã hóa 3 cho kênh 3

ipmitool nguyên 0x0c 0x01 0x03 0x18 0x00 0x00 0x04 0x00
0x00 0x00 0x04 0x00 0x00

Chủ đề liên quan
Cài đặt BIOS bắt buộc cho Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI, được chứng nhận cho Nền tảng Đám mây Doanh nghiệp Nutanix* cho Hệ thống Máy chủ dựa trên Intel® M50CYP
Cài đặt BIOS bắt buộc cho Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI, được chứng nhận cho Nền tảng Đám mây Doanh nghiệp Nutanix (H2XXXBP)