ID bài viết: 000058657 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 09/07/2021

Không thể cài đặt bổ trợ Visual Studio* 2019 từ Bộ công cụ phát triển phần mềm (Intel® SGX) Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows*

Môi Trường

Intel SGX SDK cho Windows phiên bản 2.12

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước nhanh để cài đặt bổ trợ Visual Studio* trong Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) SDK cho gói Windows*

Mô tả
  • Đã cài đặt Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) SDK cho Windows*
  • Tích hợp Visual Studio* thất bại
  • Không thể tìm thấy Trình gỡ lỗi SGX trong Visual Studio
Độ phân giải

Hướng dẫn Intel SGX dành cho Hệ điều hành Windows nêu rõ:

Tiện ích và trình hướng dẫn của Microsoft Visual Studio* 2017 IDE hoặc Microsoft Visual Studio* 2019 IDE cũng được cung cấp riêng với vsix dưới dạng tên mở rộng. Nếu không thể cài đặt bổ trợ hoặc trình hướng dẫn, hãy nhấp đúp vào các tệp vsix tương ứng để cài đặt chúng theo cách thủ công.

Thực hiện theo các bước sau để tìm và cài đặt các tệp .vsix cho bổ trợ:

  1. Đổi tên Intel®_SGX_Windows_SDK_2.12.100.4.exe thành Intel® _SGX_Windows_SDK_2.12.100.4.zip.
  2. Nhấp đúp vào tệp .zip và chuyển hướng đến thư mục con của bản cài đặt, nơi bạn sẽ tìm thấy các tệp .vsix.
  3. Giải nén tệp .vsix.
  4. Nhấp đúp vào SEWizardVS2019.vsix. Nhấp tiếp theo nếu cần.
  5. Nhấp đúp vào SEConfigureVS2019.vsix. Nhấp tiếp theo nếu cần.
  6. Thay đổi phần mở rộng của tệp .zip trở lại .exe và cài đặt SDK như bình thường.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.