ID bài viết: 000058423 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 05/08/2022

Cách thêm liên hệ vào tài khoản LIên minh Đối tác Intel® hàng

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để thêm nhân viên mới vào tài khoản LIên minh Đối tác Intel® nhân viên mới

Mô tả
  • Không tìm thấy nút Thêm liên hệ trên trang LIên minh Đối tác Intel® web của bạn.
  • Không thể thêm liên hệ
  • Người liên hệ cần được liệt kê là người nhận phần thưởng để Quản trị viên đối tác đổi thay họ
Độ phân giải

Có hai cách để thêm người liên hệ/nhân viên vào tài khoản LIên minh Đối tác Intel® hiện có.

  1. Nhân viên có thể tự đăng ký bằng cách truy cậpLIên minh Đối tác Intel® trang
    • Nhấp vào nút Tham gia ngay và làm theo hướng dẫn.
  2. Quản trị viên đối tác cũng có thể thêm nhân viên vào tài khoản. Xem hướng dẫn bên dưới.

Bước 1

Đăng nhập tại LIên minh Đối tác Intel®.

Nhấp vào liên kết hồ sơ công ty.

example image

Từ trang Hồ sơ công ty , nhấp vào liên kết Quản lý nhân viên.

example image

Bước 2

Trong Quản lý nhân viên, trước tiên bạn phải tìm kiếm địa chỉ nhân viên bạn muốn thêm. Điều này là để tránh tham gia trùng lặp.

example image

Nếu người dùng chưa được đăng ký, một nút có nhãn Mời người dùng sẽ xuất hiện.

example image

Bước 3

Sau khi mẫu Người dùng Được Mời được hoàn thành, một email sẽ được gửi đến người liên hệ mới yêu cầu họ hoàn tất quá trình đăng ký.

example image

Ghi
  • Email chứa đăng ký hết hạn sau 24 giờ vì lý do bảo mật.
  • Thêm người nhận phần thưởng để quy đổi điểm có các bước như trên. Mất đến 48 giờ để người liên hệ được liệt kê là Người nhận phần thưởng.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn gặp phải lỗi: "Danh sách chỉ mục hết giới hạn: 0 trong khi thêm liên hệ", vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel và cung cấp ảnh chụp màn hình của lỗi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.