ID bài viết: 000058381 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 29/08/2022

dwm.exe (Trình quản lý cửa sổ máy tính để bàn) tạo ra một rò rỉ bộ nhớ với trình điều khiển mới hơn 27.20.100.8587

Môi Trường

27.20.100.8587 hoặc mới hơn Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6-10

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Mô tả một vấn đề trong đó trình điều khiển mới hơn 27.20.100.8587 đang khiến dwm.exe (Trình quản lý Windows máy tính để bàn) tạo ra thông tin rò rỉ bộ nhớ.

Mô tả

dwm.exe làm rò rỉ bộ nhớ với bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6 thông qua bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10. Việc sử dụng bộ nhớ dwm.exe bắt đầu thấp (~30MB), kết xuất theo thời gian và có thể dẫn đến sự cố hệ thống.

 

 

Độ phân giải

Cài đặt Trình® điều khiển Intel Graphics – Trình điều khiển DCH Windows* 30.0.101.1191 hoặc phiên bản mới hơn để khắc phục sự cố. Nếu Windows Update phân phối một trình điều khiển khác, cần thực hiện cài đặt trình điều khiển sạch trước khi cài đặt trình điều khiển 30.0.101.1191, bao gồm sửa chữa cho rò rỉ dwm.exe.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.