ID bài viết: 000058286 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 05/01/2022

Sự khác biệt giữa các loại bộ nhớ Intel® Optane™ gì?

Môi Trường

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Tổng quan về sự khác biệt giữa các Intel® Optane™ sản phẩm bộ nhớ.

Mô tả

Cần biết loại Bộ nhớ Intel® Optane™ sự khác biệt trong số đó.

Độ phân giải

Intel® Optane™ H20 với khả năng lưu trữ ổ cứng thể rắn

 • Một thiết bị lai kết hợp bộ nhớ Intel® Optane® với bộ lưu trữ Intel® QLC 3D NAND trên một mô-đun M.2 duy nhất, cung cấp khả năng tăng tốc tốc độ cao và dung lượng lưu trữ SSD lớn với giá cả phải chăng.
 • Thiết bị này cần một cấu hình BIOS cụ thể, vì vậy không phải tất cả các bo mạch chủ sẵn sàng Optane đều có thể hỗ trợ nó. Kiểm tra với nhà sản xuất bo mạch chủ để xem bo mạch có thể hỗ trợ nó không.
 • Thiết bị này không được thiết kế để tăng tốc các thiết bị lưu trữ chậm hơn (SATA HDD, SSHD, SSD), chỉ phần NAND 512GB/1TB.
 • Tìm hiểu thêm về sản phẩm này trong Intel® Optane™ nhớ H20 với Bộ lưu trữ thể rắn.
 • Vận chuyển trong các dung lượng sau:
  • Bộ nhớ Intel® Optane™ 32 GB + NAND 512GB
  • Bộ nhớ Intel® Optane™ 32 GB + 1TB NAND

Intel® Optane™ H10 với bộ lưu trữ thể rắn

 • Một thiết bị lai kết hợp bộ nhớ Intel® Optane® với bộ lưu trữ Intel® QLC 3D NAND trên một mô-đun M.2 duy nhất, cung cấp khả năng tăng tốc tốc độ cao và dung lượng lưu trữ SSD lớn với giá cả phải chăng.
 • Thiết bị này cần một cấu hình BIOS cụ thể, vì vậy không phải tất cả các bo mạch chủ sẵn sàng Optane đều có thể hỗ trợ nó. Kiểm tra với nhà sản xuất bo mạch chủ để xem bo mạch có thể hỗ trợ nó không.
 • Thiết bị này không được thiết kế để tăng tốc các thiết bị lưu trữ chậm hơn (SATA HDD, SSHD, SSD), chỉ phần 256GB/512GB/1TB NAND.
 • Vận chuyển trong các dung lượng sau:
  • Bộ nhớ Intel® Optane™ 16 GB + NAND 256GB
  • Bộ nhớ Intel® Optane™ 32 GB + NAND 512GB
  • Bộ nhớ Intel® Optane™ 32 GB + 1TB NAND

Intel® Optane™ loạt bộ nhớ

 • Giải pháp hệ thống giúp tăng tốc các thiết bị lưu trữ chậm hơn (SATA HDD, SSHD, SSD)
 • Chỉ tương thích với bo mạch chủ có sẵn Optane
 • Vận chuyển trong dung lượng 16GB và 32GB

bộ nhớ Intel® Optane™ chuỗi M10

 • Tăng tốc các thiết bị lưu trữ chậm hơn (SATA HDD, SSHD, SSD) và thêm khả năng hỗ trợ tiêu thụ điện năng thấp cho các nền tảng di động và Chế độ chờ hiện đại*
 • Chỉ tương thích với bo mạch chủ có sẵn Optane
 • Vận chuyển trong dung lượng 16 GB, 32GB và 64GB

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.