Tư vấn kỹ thuật-1161: Bộ điều khiển quản lý bảng mạch cơ sở (BMC) Phiên bản 2.48.ce3e3bd2 Triển khai Quy tắc phức tạp mật khẩu mới

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000058255

29/01/2021

TA-1161 (PDF)PDF icon

Bắt đầu với Firmware Bộ điều khiển quản lý bảng cơ sở (BMC) phiên bản 2.48.ce3e3bd2, đã triển khai các quy tắc phức tạp mới về mật khẩu.

Mục đích của tính năng bổ sung này của các quy tắc phức tạp về mật khẩu là để ngăn chặn việc cài đặt mật khẩu yếu do cân nhắc bảo mật.

Tài liệu Tư vấn Kỹ thuật giải thích các quy tắc phức tạp về mật khẩu và kịch bản tiềm năng cũng như khuyến nghị khi nâng cấp lên phiên bản chương trình cơ sở BMC 2.48.ce3e3bd2.

Kích thước: 114 KB
Ngày: tháng 1 năm 2021

Lưu ý: Tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.